นิทานภาพ “ทำดีตามคำพ่อ” จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของบิดามารดา ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง พลังแผ่นดินให้กับประเทศ และเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิตสนองพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพวกเรา ปวงชนชาวไทย

Published date : May 10, 2018
Publisher : Test
Category : ทั่วไป
Page : 74
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
978-974-93308-4-5 
245 a : Title 
นิทานทำดีตามคำพ่อ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 
260 c : Date of publication 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
300 a : Total pages 
74 
520 a : Description 
นิทานภาพ “ทำดีตามคำพ่อ” จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของบิดามารดา ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง พลังแผ่นดินให้กับประเทศ และเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิตสนองพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพวกเรา ปวงชนชาวไทย 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.