จิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ = Rattanakosin painting / กองศิลปศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร.

สมุดภาพจิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ โดยการนำงานศิลปะชิ้นสำคัญที่มีคุณค่าเด่นแต่ละรัชกาลลงพิมพ์ในสมุดภาพเล่มนี้ไว้ให้ประจักษ์ในศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

Call No. : ND1021.ร6 ศ528จ 2525
Publisher : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525.
Published Date :
Page : 287 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 x 27 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000003527 จิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ = Rattanakosin painting / กองศิลปศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร. 000661 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9747921162 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
082 a : DC 
ND1021.ร6 ศ528จ 2525 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
กรมศิลปากร. วิทยาลัยช่างศิลป. กองศิลปศึกษา. 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
จิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ = Rattanakosin painting / กองศิลปศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
Rattanakosin painting. 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
287 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 x 27 ซม. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
Contents: จิตรกรรมไทยประเพณี Traditional Thai Painting -- จิตรกรรมไทยร่วมสมัย Contemporary Thai Painting 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
สมุดภาพจิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ โดยการนำงานศิลปะชิ้นสำคัญที่มีคุณค่าเด่นแต่ละรัชกาลลงพิมพ์ในสมุดภาพเล่มนี้ไว้ให้ประจักษ์ในศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.