จดหมายเหตุชาวบ้าน : ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์ วันที่ 19กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538 = Popular chronicle fromthe press : the demise of the Princess Mother 19 July - 3August 1995 / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรวบรวม.
Call No. : อ DS586.5.ศ46 จ131 2539
Publisher : กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2539
Published Date :
Page : [8], 600 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 36 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000003521 จดหมายเหตุชาวบ้าน : ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์ วันที่ 19กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538 = Popular chronicle fromthe press : the demise of the Princess Mother 19 July - 3August 1995 / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรวบรวม. 000700 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9748363864 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
082 a : DC 
อ DS586.5.ศ46 จ131 2539 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
จดหมายเหตุชาวบ้าน : ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์ วันที่ 19กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538 = Popular chronicle fromthe press : the demise of the Princess Mother 19 July - 3August 1995 / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรวบรวม. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
Popular chronicle fromthe press : the demise of the Princess Mother 19 July - 3August 1995 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2539 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
[8], 600 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 36 ซม. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
จัดพิมพ์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 10 มี.ค.2539 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
ศรีนครินทราบรมราชชนนี,--สมเด็จพระ,--2443-2538 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.