บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก.
Call No. : PL4203 พ244บ 2545
Publisher : กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545.
Published Date :
Page : 449 หน้า.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000000302 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.17(000163) On shelf  Login 
1000000303 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.16(000162) On shelf  Login 
1000000304 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.15(000161) On shelf  Login 
1000000305 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.14(000160) On shelf  Login 
1000000308 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. 000147 On shelf  Login 
1000000309 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.19(000165) On shelf  Login 
1000000310 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.13(000159) On shelf  Login 
1000000311 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.11(000157) On shelf  Login 
1000000312 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.20(000166) On shelf  Login 
1000000313 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.10(000156) On shelf  Login 
1000000314 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.9(000155) On shelf  Login 
1000000315 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.8(000154) On shelf  Login 
1000000317 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.7(000153) On shelf  Login 
1000000318 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.6(000152) On shelf  Login 
1000000320 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.4(000150) On shelf  Login 
1000000321 บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. ฉ.18(000164) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9749527208 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
PL4203 พ244บ 2545 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
กรมศิลปากร. 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
บทละครเรื่องอุณรุท / พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 
300 c : Size 
 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
449 หน้า. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.