โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ : เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7
Call No. : 2559
Publisher : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Page : 319/26
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740334750 
041 a : Language 
ไทย 
050 b : Publish Year 
2559 
082 a : dewclass 
 
100 a : Author 
245 a : Title 
โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ : เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้น 7 
250 a : Edition 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300 a : Total pages 
319/26 
350 a : Price 
540 
400 a : Tracing 
780.148 
520 a : Description 
 
852 m : dewsuffix 
 
852 a : Shelf name 
700 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.