เอกสารการสอนชุดวิชา 13314 การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ หน่วยที่ 8 - 15
Call No. : 025 ส อ
Publisher : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Published Date : 2535 / พิมพ์ครั้งที่ 2
Page : 654 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status
1100009247 เอกสารการสอนชุดวิชา 13314 การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ หน่วยที่ 8 - 15 25898 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9746134329 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
กรุงเทพฯ 
041 a : ภาษา 
ไทย 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
025 ส อ 
090 a : กำหนดเอง 
025 ส อ 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
เอกสารการสอนชุดวิชา 13314 การวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ หน่วยที่ 8 - 15 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
2535 / พิมพ์ครั้งที่ 2 
260 b : การพิมพ์ 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
654 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. 
300 c : Size 
29 ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
เอกสารการสอนชุดวิชา 13314 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.