ประวัติศาสตร์ไทย:ยุคอาณาจักรอยุธยา
Call No. : 900
Publisher : โอเดียนสโตร์,
Published Date :
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
Barcode Title of Copy Status
PB011058 ประวัติศาสตร์ไทย:ยุคอาณาจักรอยุธยา On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9742760845 
082 a : DC 
900 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ประวัติศาสตร์ไทย:ยุคอาณาจักรอยุธยา 
260 b : การพิมพ์ 
โอเดียนสโตร์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2550 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
2100001274 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.