โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3
Call No. : 780.148 ก095น 2539
Publisher : กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2539.
Published Date :
Page : 296 หน้า : ภาพประกอบ
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB022671 โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3 ฉ.1 On shelf  Login 
PB022672 โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3 ฉ.3 On shelf  Login 
PB022673 โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3 ฉ.3 On shelf  Login 
PB022674 โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3 ฉ.4 On shelf  Login 
PB022675 โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3 ฉ.5 On shelf  Login 
PB022676 โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3 ฉ.6 On shelf  Login 
PB022677 โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3 ฉ.7 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9744173521 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
780.148 ก095น 2539 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
โน๊ตเพลงไทย เล่ม 3 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
Thai Classical Music Book 3 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2539. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
296 หน้า : ภาพประกอบ 
300 c : Size 
26 ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
มีคำอธิบายเพลงของ มนตรี ตราโมท : หน้า 195-235. มีเนื้อหาเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.