วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ปู่ย่าสอนหลาน หลานสอนปู่ย่า
Call No. : 398.209593 ป349ว
Publisher : ขอนแก่น: ศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ม.ป.ป.
Published Date :
Page : 111 หน้า
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB028141 วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ปู่ย่าสอนหลาน หลานสอนปู่ย่า ฉ.1 On shelf  Login 
PB034067 วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ปู่ย่าสอนหลาน หลานสอนปู่ย่า ฉ.2 On shelf  Login 
PB034068 วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ปู่ย่าสอนหลาน หลานสอนปู่ย่า ฉ.3 On shelf  Login 
PB034069 วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ปู่ย่าสอนหลาน หลานสอนปู่ย่า ฉ.4 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
398.209593 ป349ว 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ปู่ย่าสอนหลาน หลานสอนปู่ย่า 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
ขอนแก่น: ศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ม.ป.ป. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
111 หน้า 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.