โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย
Call No. : 780.9593 ภ519ห
Publisher : กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548.
Published Date :
Page : 224 หน้า
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB032231 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.1 On shelf  Login 
PB032232 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.2 On shelf  Login 
PB032233 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.3 On shelf  Login 
PB032234 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.4 On shelf  Login 
PB032235 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.5 On shelf  Login 
PB032236 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.6 On shelf  Login 
PB032237 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.7 On shelf  Login 
PB032238 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.8 On shelf  Login 
PB032244 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.9 On shelf  Login 
PB032247 โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย ฉ.10 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
974971248x 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
780.9593 ภ519ห 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
โหมโรง : ไอยเรศ - สารถี ทางเครื่องดนตรีไทย 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
224 หน้า 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.