อักษราดุริยางค์ทางขิม
Call No. : 787.9 ภ519อ
Publisher : กรุงเทพฯ: โอเดียร์สโตร์, 2548.
Published Date :
Page : 120 หน้า
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB032262 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.1 On shelf  Login 
PB032264 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.2 On shelf  Login 
PB032268 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.3 On shelf  Login 
PB032269 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.4 On shelf  Login 
PB032270 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.5 On shelf  Login 
PB032271 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.6 On shelf  Login 
PB032272 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.7 On shelf  Login 
PB032273 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.8 On shelf  Login 
PB032274 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.9 On shelf  Login 
PB032275 อักษราดุริยางค์ทางขิม ฉ.10 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9749712498 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
787.9 ภ519อ 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
อักษราดุริยางค์ทางขิม 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ: โอเดียร์สโตร์, 2548. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
120 หน้า 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.