เลขาดุริยางค์ทางซออู้
Call No. : 784.19593 ถ519ล
Publisher : กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2547.
Published Date :
Page : 112 หน้า
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB032276 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.1 On shelf  Login 
PB032277 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.2 On shelf  Login 
PB032278 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.3 On shelf  Login 
PB032279 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.4 On shelf  Login 
PB032280 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.5 On shelf  Login 
PB032281 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.6 On shelf  Login 
PB032282 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.7 On shelf  Login 
PB032283 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.8 On shelf  Login 
PB032284 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.9 On shelf  Login 
PB032285 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.10 On shelf  Login 
PB033064 เลขาดุริยางค์ทางซออู้ ฉ.11 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9742762619 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
784.19593 ถ519ล 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
เลขาดุริยางค์ทางซออู้ 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2547. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
112 หน้า 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.