อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่
Call No. : 789.5 ภ519อ
Publisher : กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548.
Published Date :
Page : 208 หน้า
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB032286 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.1 On shelf  Login 
PB032287 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.2 On shelf  Login 
PB032288 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.3 On shelf  Login 
PB032289 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.4 On shelf  Login 
PB032290 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.5 On shelf  Login 
PB032291 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.6 On shelf  Login 
PB032292 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.7 On shelf  Login 
PB032293 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.8 On shelf  Login 
PB032294 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.9 On shelf  Login 
PB032295 อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ ฉ.10 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9749712501 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
789.5 ภ519อ 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
อักษราดุริยางค์ทางฆ้องวงใหญ่ 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
208 หน้า 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.