ประวัตินาฏศิลป์ไทย ; ภาคใต้
Call No. : 793.31 พ-ป
Publisher : กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2558
Published Date :
Page : 224 หน้า : ภาพประกอบ
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
Barcode Title of Copy Status
PB023555 ประวัตินาฏศิลป์ไทย ; ภาคใต้ ฉ.1 (010045) On shelf  Login 
PB023556 ประวัตินาฏศิลป์ไทย ; ภาคใต้ ฉ.2 (010046) On shelf  Login 
PB023557 ประวัตินาฏศิลป์ไทย ; ภาคใต้ ฉ.3 (010047) On shelf  Login 
PB023558 ประวัตินาฏศิลป์ไทย ; ภาคใต้ ฉ.4 (010048) On shelf  Login 
PB023559 ประวัตินาฏศิลป์ไทย ; ภาคใต้ ฉ.5 (010049) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
793.31 พ-ป 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ประวัตินาฏศิลป์ไทย ; ภาคใต้ 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2558 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
224 หน้า : ภาพประกอบ 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.