การศึกษาทางเดี่ยวระนาดเอก เพลงอาหนู เถา ทางครูบุญธรรม คงทรัพย์ : ครูกิตติศักดิ์ อยู่สุข
Call No. : -
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB018296 การศึกษาทางเดี่ยวระนาดเอก เพลงอาหนู เถา ทางครูบุญธรรม คงทรัพย์ : ครูกิตติศักดิ์ อยู่สุข On shelf  Login 

MARC Information

020 c : Price 
 
020 a : ISBN 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
060 a : Classification number 
AT(M)0011/2558 
082 a : DC 
 
090 a : กำหนดเอง 
 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การศึกษาทางเดี่ยวระนาดเอก เพลงอาหนู เถา ทางครูบุญธรรม คงทรัพย์ : ครูกิตติศักดิ์ อยู่สุข 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2558 
300 c : Size 
 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
 
300 b : Other physical details 
29.5cm ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
 
650 x : General subdivision 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005470 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005471 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.