ชุดการสอนกีตาร์คลาสสิค สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
Call No. : -
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB018302 ชุดการสอนกีตาร์คลาสสิค สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี On shelf  Login 

MARC Information

060 a : Classification number 
AT(M)0002/2559 
110 a : Corporate name or jurisdiction name as entry element 
นรินทร์พร อุยสกุล, ศักดิ์พล เติมเทียน 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ชุดการสอนกีตาร์คลาสสิค สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2559 
300 b : Other physical details 
29.5cm ซม. 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005488 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005489 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.