บทบาทของสินสมุทร ในละครนอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สินสมุทรหนีนางผีเสื้อสมุทร
Call No. : -
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB018312 บทบาทของสินสมุทร ในละครนอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สินสมุทรหนีนางผีเสื้อสมุทร On shelf  Login 

MARC Information

060 a : Classification number 
AT0005/2559 
110 a : Corporate name or jurisdiction name as entry element 
กนกวิณี จารุประกร, ดาราวรรณ จิรานุวัฒน์ชัย, พรทิพย์ บัวสีสด, ภานุวัฒน์ จิรานุวัฒน์ชัย, ศิริวรรณ สุตตาเส็ง, หทัยชนก ชมวงษ์ 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
บทบาทของสินสมุทร ในละครนอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สินสมุทรหนีนางผีเสื้อสมุทร 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2559 
300 b : Other physical details 
29.5cm ซม. 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005516 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005517 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.