การจัดการชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ผู้สอนต้องบริหารจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เนื่องจากการจัดการชั้นเรียนและการสอนเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การจัดการชั้นเรียนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบทบาทการเป็นผู้สอน

Call No. : -
Publisher : คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Published Date :
Page : 6
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
245 a : Title 
การจัดการชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
260 b : Name of publisher 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ผู้สอนต้องบริหารจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เนื่องจากการจัดการชั้นเรียนและการสอนเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การจัดการชั้นเรียนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบทบาทการเป็นผู้สอน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.