นิทานภาพ “ทำดีตามคำพ่อ” จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของบิดามารดา ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง พลังแผ่นดินให้กับประเทศ และเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิตสนองพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพวกเรา ปวงชนชาวไทย

Published date : May 10, 2018
Publisher : -
Category : ทั่วไป
Page : 74
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปวิจิตร
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789749330845 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
นิทานทำดีตามคำพ่อ 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
74 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
นิทานภาพ “ทำดีตามคำพ่อ” จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของบิดามารดา ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง พลังแผ่นดินให้กับประเทศ และเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิตสนองพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพวกเรา ปวงชนชาวไทย 
650 a : หัวเรื่อง Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.