การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ :
Call No. : -
Publisher : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่.
Category : General
Page : (8), 384 หน้า :
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB015131 การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9740318258 
050 a : Classification number 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : 
245 b : Remainder of title 
แนวทางสู่การปฏิบัติ / 
245 c : Statement of responsibility, etc. 
สุวิมลติรกานันท์. 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่. 
260 a : Place of publication, distribution, etc. 
กรุงเทพฯ : 
260 b : การพิมพ์ 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2549. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
(8), 384 หน้า : 
300 b : Other physical details 
ภาพประกอบ. 
50 a : LC 
650 a : Subject 
650 x : General subdivision 
650 a : Subject 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
280 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130000397 
945 p : Additional Fields 
280 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130000398 
999 a : Additional Fields 
ธัญญาลักษณ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.