ประวัติบุคคลสำคัญ /
Call No. : -
Publisher : ดวงกมลพับลิชชิ่ง,
Published Date :
Category : General
Page : 376 หน้า :
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB015190 ประวัติบุคคลสำคัญ / On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165110006 
050 a : Classification number 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ประวัติบุคคลสำคัญ / 
245 c : Statement of responsibility, etc. 
เรียบเรียงโดยลำจุล ฮวบเจริญ. 
260 a : Place of publication, distribution, etc. 
กรุงเทพฯ : 
260 b : การพิมพ์ 
ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2552. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
376 หน้า : 
300 b : Other physical details 
ภาพประกอบ ; 
300 c : Dimensions 
21 ซม. 
50 a : LC 
505 a : Formatted contents note 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ :ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยผู้วางรากฐานแบ่งการปกครองในรูปมณฑลเทศาภิบาลแล้วเปลี่ยนเป็นแบ่งเขตจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน -- สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ :ทรงเชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ได้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งสถาปนิกสยามผู้ออกแบบพระอุโบสถหินอ่อนทรงจตุรมุข ในวัดเบญจมบพิตรทรงแต่งเพลงเขมรไทยโยค ปลาทอง 3 ชั้นอันเลื่องชื่อ -- พระองค์เจ้าชายบุรฉัตรไชยากร(กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน) : ทรงเป็นพระบิดาแห่งการรถไฟสยามทรงเป็นวิศวกรเจาะอุโมงค์ขุนตาน ทรงควบคุมการก่อสร้างโรงแรมหัวหิน --พระองค์เจ้าชายวรวรรณากร (กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์) --พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ :(หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ) นักการทูตผู้มีชื่อเสียงระดับโลก --หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช :ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งซอยสวนพลู นักคิด-นักเขียน-นักหนังสือพิมพ์-ดาราภาพยนตร์ โต้โผโขนธรรมศาสตร์ นายกรัฐมนตรีไทย ท่านที่ 13 --เจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค) :เขยน้องของผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผู้เป็นต้นสาแหรกสกุล บุนนาค --สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) --สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) --สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) --เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) :แม่ทัพคู่พระทัยสมเด็จพระนั่งเกล้าฯผู้ปราบเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทร์ --เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) -- เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) -- เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) :ผู้วางรากฐานการศึกษาของชาติจนเทียบเท่าอาณาอารยะผู้แต่งเนื้อเพลงกราวกีฬา สำหรับเชียร์กีฬา จนเป็นอมตะทุกคนร้องได้ -- เจ้าพระยาอภัยราชา(มร.โรลิน ยัคมินส์) : ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไปในสมัยรัชกาลที่ 5ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาครั้งสยามเกิดวิกฤติ เมื่อ ร.ศ.112 -- พระยาพิชัยดาบหัก(ทองดี ฟันขาว) :เป็นเรี่ยวแรงสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินคราวกู้ชาติผู้มีความจงรักภักดีเยี่ยงชายชาติทหารยอมตายดีกว่าที่จะเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย --พระยาอนุมานราชธน "เสฐียรโกเศศ" พระสารประเสริฐ "นาคะประทีป"ผู้ร่วมกันสร้างวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น "กามนิต" --พระสุนทรโวหาร "สุนทรภู่" :ท่านมีฝีมือในเชิงกลอนแปดอย่างที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน -- ศรีปราชญ์ :ท่านมีฝีมือเชิงโคลงสี่สุภาพ อย่างที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน -- เจ้าดารารัศมี :ผู้ผนึกแผ่นดินล้านนา จนสนิทแนบแน่นกับแผ่นดินสยาม. 
650 a : Subject 
650 z : Geographic subdivision 
650 x : General subdivision 
651 a : Geographic name 
ไทย 
651 x : General subdivision 
ชีวประวัติ 
945 p : Additional Fields 
295 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130002002 
999 a : Additional Fields 
ธัญญาลักษณ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.