หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ /
Call No. : -
Publisher : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Published Date : 2547.
Category : General
Page : 351 หน้า :
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB015496 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9741327692 
050 a : Classification number 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / 
245 c : Statement of responsibility, etc. 
สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 
260 a : Place of publication, distribution, etc. 
กรุงเทพฯ : 
260 b : พิมพลักษณ์ 
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2547. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
351 หน้า : 
300 b : Other physical details 
ภาพประกอบ. 
50 a : LC 
650 a : Subject 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
250 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130001220 
945 p : Additional Fields 
250 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130001221 
945 p : Additional Fields 
250 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130001222 
945 p : Additional Fields 
250 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130001223 
945 p : Additional Fields 
250 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130001224 
999 a : Additional Fields 
ธัญญาลักษณ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.