สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต /
Call No. : -
Publisher : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 8.
Category : General
Page : 295 หน้า :
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB015780 สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต / On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9745379352 
050 a : Classification number 
110 a : Corporate name or jurisdiction name as entry element 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
110 b : Subordinate unit 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต / 
245 c : Statement of responsibility, etc. 
คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 8. 
260 a : Place of publication, distribution, etc. 
กรุงเทพฯ : 
260 b : การพิมพ์ 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2549. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
295 หน้า : 
300 b : Other physical details 
ภาพประกอบ. 
440 a : Title 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา. 
50 a : LC 
650 a : Subject 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
200 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130000132 
945 p : Additional Fields 
200 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130000133 
999 a : Additional Fields 
ธัญญาลักษณ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.