ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ :
Call No. : -
Publisher : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Published Date : 2549.
Category : General
Page : 302 หน้า :
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB016308 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9749940008 
050 a : Classification number 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : 
245 b : Remainder of title 
แนวทางสู่การปฏิบัติ / 
245 c : Statement of responsibility, etc. 
สุวิมลติรกานันท์. 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 6 (ปรับปรุงใหม่) 
260 a : Place of publication, distribution, etc. 
กรุงเทพฯ : 
260 b : พิมพลักษณ์ 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2549. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
302 หน้า : 
300 b : Other physical details 
แผนภูมิ ; 
300 c : Dimensions 
26 ซม. 
50 a : LC 
650 a : Subject 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
240 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130002576 
945 p : Additional Fields 
240 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130002577 
945 p : Additional Fields 
240 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130002578 
999 a : Additional Fields 
ภคมน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.