คู่มือเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Call No. : -
Publisher : กรุงเทพฯ,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 1
Category : General
Page : 83 หน้า;
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB016389 คู่มือเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ On shelf  Login 

MARC Information

100 a : ผู้แต่ง (Author) 
 
110 a : Corporate name or jurisdiction name as entry element 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
คู่มือเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : Place of publication, distribution, etc. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม : 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2550 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
83 หน้า; 
300 b : Other physical details 
29 ซม. 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130002403 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130002404 
999 a : Additional Fields 
นางสาวภคมน เสงี่ยมจิตต์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.