มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
Call No. : -
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม,
Published Date :
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB017839 มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี On shelf  Login 

MARC Information

050 a : Classification number 
110 a : Corporate name or jurisdiction name as entry element 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
260 b : การพิมพ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
ม.ป.ป. 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130004911 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130004912 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130004913 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130004914 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130004915 
999 a : Additional Fields 
นางสาวภคมน เสงี่ยมจิตต์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.