การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์ไทย
Call No. : -
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,
Published Date : 2559
Category : General
Page : 155 หน้า
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปศึกษา
Barcode Title of Copy Status
PB018313 การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์ไทย On shelf  Login 

MARC Information

060 a : Classification number 
AT0004/2559 
110 a : Corporate name or jurisdiction name as entry element 
ณิชาดา พลเยี่ยม, ธันย์กมล หวลระลึก, ธิดารัตน์ เอกชัยฤดี, บุายาวรรณ วงษ์วิจิตร, ภูมรินทร์ ศรีโสภา, รพีพร ร่มรื่น, อิสริยาภรณ์ ใจบุญ 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์ไทย 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2559 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
155 หน้า 
650 x : General subdivision 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005514 
945 p : Additional Fields 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
1130005515 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.