กระบวนการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึงตนเองได้อย่างยั่งยืน
Call No. : -
Publisher : โอเดียนสโตร์
Published Date : 1
Page : 240/24
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Barcode Title of Copy Status

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165382478 
041 a : Language 
ภาษาไทย 
082 a : DC 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
กระบวนการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
260 b : การพิมพ์ 
โอเดียนสโตร์ 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
240/24 
350 a : Price 
240 
400 a : Tracing 
307 
50 a : LC 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
852 m : dewsuffix 
 
852 a : Library Location 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.