พรบ.สถาบันบัณฑฺตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Published date : Jun 06, 2018
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Category : ทั่วไป
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
พรบ.สถาบันบัณฑฺตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.