วรรณคดีการแสดง
Call No. : ส ว
Publisher : ศักดิ์โสภาการพิมพ์
Published Date : กรุงเทพฯ
Page : 396
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
Barcode Title of Copy Status
30192 วรรณคดีการแสดง On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
 
020 c : Price 
 
050 a : Classification number 
050 a : LC 
050 b : Item number 
ฉ.1 
082 a : DC 
ส ว 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
วรรณคดีการแสดง 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
กรุงเทพฯ 
260 b : การพิมพ์ 
ศักดิ์โสภาการพิมพ์ 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2555 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
396 
300 c : Size 
 
650 a : Topical term or geographic name as entry element 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.