โน้ตเพลงไทยฉบับครู เล่ม6 = Collected works of the Thai classical repertoire volume6/ โดย ปัญญา รุ่งเรือง และคณะ.
Call No. : อ MT35 .น94 2542 ล.6
Publisher : กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูเพลงไทยฉบับครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
Published Date :
Page : 6 เล่ม : โน้ตเพลง ; 22 x 28 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000001913 โน้ตเพลงไทยฉบับครู เล่ม6 = Collected works of the Thai classical repertoire volume6/ โดย ปัญญา รุ่งเรือง และคณะ. 000171 On shelf  Login 

MARC Information

020 c : Price 
 
020 a : ISBN 
9745538973 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
อ MT35 .น94 2542 ล.6 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการฟื้นฟูเพลงไทยฉบับครู. 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
โน้ตเพลงไทยฉบับครู เล่ม6 = Collected works of the Thai classical repertoire volume6/ โดย ปัญญา รุ่งเรือง และคณะ. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
ตับนางซินเดอริลลา ตับอีแมน สาธุการ สาธุการกลอง 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูเพลงไทยฉบับครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
6 เล่ม : โน้ตเพลง ; 22 x 28 ซม. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
จัดพิมพ์จากไมโครฟิล์มซึ่งถ่ายโดย เดวิด มอร์ตันจากต้นฉบับลายมือเขียนของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากล พ.ศ. 2473-75 และ 2479-85 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
Contents: ล. 1. เพลงเรื่องฝรั่งรำเท้า -- ล. 2. เพลงเรื่องพระรามเดินดง -- เพลงเรื่องมอญแปลง -- ล. 4. เชิดจีน -- ล. 5. ตับลาวเจริญศรี,แขกบรเทศเถา -- ล. 6. ตับนางซินเดอริลลา, สาธุการ, ตับอีแมน,สาธุการกลอง. 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.