อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537
Call No. : GL395 ว585ว 2537
Publisher : กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ปริ๊นติ้ง จำกัด, 2537
Published Date :
Page : 184หน้า: ภาพประกอบ
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000000002 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.2(000248) On shelf  Login 
1000000005 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.3(000249) On shelf  Login 
1000000006 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.9(000255) On shelf  Login 
1000000007 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.18(000264) On shelf  Login 
1000000008 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.17(000263) On shelf  Login 
1000000009 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.6(000252) On shelf  Login 
1000000011 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.14(000260) On shelf  Login 
1000000012 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.13(000259) On shelf  Login 
1000000013 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.12(000258) On shelf  Login 
1000000014 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.11(000257) On shelf  Login 
1000000016 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.8(000254) On shelf  Login 
1000000017 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.7(000253) On shelf  Login 
1000000018 อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 ฉ.5(000251) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
GL395 ว585ว 2537 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
อนุสรณ์ 60 ปีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 17 พฤษภาคม 2537 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์ปริ๊นติ้ง จำกัด, 2537 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
184หน้า: ภาพประกอบ 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.