หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์.
Call No. : GV1594 ส852ห 2547
Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
Published Date :
Page : 351 หน้า : ภาพประกอบ.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000000136 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.29(000451) On shelf  Login 
1000000137 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.5(000427) On shelf  Login 
1000000138 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.6(000428) On shelf  Login 
1000000139 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.4(000426) On shelf  Login 
1000000140 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.2(000424) On shelf  Login 
1000000141 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 000423 On shelf  Login 
1000000142 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.25(000447) On shelf  Login 
1000000143 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.24(000446) On shelf  Login 
1000000144 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.23(000445) On shelf  Login 
1000000145 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.21(000443) On shelf  Login 
1000000146 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.12(000434) On shelf  Login 
1000000147 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.20(000442) On shelf  Login 
1000000148 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.19(000441) On shelf  Login 
1000000150 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.13(000435) On shelf  Login 
1000000151 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.35(000457) On shelf  Login 
1000000152 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.34(000456) On shelf  Login 
1000000153 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.33(000455) On shelf  Login 
1000000154 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.31(000453) On shelf  Login 
1000000155 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.28(000450) On shelf  Login 
1000000156 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.26(000448) On shelf  Login 
1000000157 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.27(000449) On shelf  Login 
1000000158 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.22(000444) On shelf  Login 
1000000159 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.7(000429) On shelf  Login 
1000000160 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.30(000452) On shelf  Login 
1000000161 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.3(000425) On shelf  Login 
1000000162 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.11(000433) On shelf  Login 
1000000163 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.17(000439) On shelf  Login 
1000000164 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.15(000437) On shelf  Login 
1000000166 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.10(000432) On shelf  Login 
1000000167 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.38(000460) On shelf  Login 
1000000168 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.16(000438) On shelf  Login 
1000000169 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.36(000458) On shelf  Login 
1000000170 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.39(000461) On shelf  Login 
1000000171 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.9(000431) On shelf  Login 
1000000172 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.37(000459) On shelf  Login 
1000000264 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ฉ.32(000454) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9741327692 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
GV1594 ส852ห 2547 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
หลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่3. 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
351 หน้า : ภาพประกอบ. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.