การแต่งหน้าและการแต่งผมนาฏศิลป์ไทย / บุญศิริ นิยมทัศน์.

หนังสือ การแต่งหน้าและการแต่งผมนาฏศิลป์ไทย เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในวิชา การแต่งกาย แต่งหน้า และอุปกรณ์การแสดง โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรี จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการสอนวิชานี้ เป็นเวลา 21 ปี ได้พิจารณาหลักสูตรเห็นว่าไม่มีเอกสารตำราเรื่องการแต่งหน้า การแต่งผม การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง เนื้อเรื่องภายในเล่ม ประกอบด้วย 1. ความเป็นมาของการแต่งหน้า การแต่งผม 2. การแต่งหน้า 3. การแต่งหน้าละครไทย 4. วิวัฒนาการทรงผมของไทย 5. การแต่งผม 6. การแต่งผมสำหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย

Call No. : PN2068 บ575ก 2550
Publisher : กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
Published Date :
Page : 193 หน้า : ภาพประกอบ.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000000443 การแต่งหน้าและการแต่งผมนาฏศิลป์ไทย / บุญศิริ นิยมทัศน์. ฉ.3(000081) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789749986158 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
082 a : DC 
PN2068 บ575ก 2550 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การแต่งหน้าและการแต่งผมนาฏศิลป์ไทย / บุญศิริ นิยมทัศน์. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
193 หน้า : ภาพประกอบ. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
หนังสือ การแต่งหน้าและการแต่งผมนาฏศิลป์ไทย เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในวิชา การแต่งกาย แต่งหน้า และอุปกรณ์การแสดง โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรี จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการสอนวิชานี้ เป็นเวลา 21 ปี ได้พิจารณาหลักสูตรเห็นว่าไม่มีเอกสารตำราเรื่องการแต่งหน้า การแต่งผม การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง เนื้อเรื่องภายในเล่ม ประกอบด้วย 1. ความเป็นมาของการแต่งหน้า การแต่งผม 2. การแต่งหน้า 3. การแต่งหน้าละครไทย 4. วิวัฒนาการทรงผมของไทย 5. การแต่งผม 6. การแต่งผมสำหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.