สหวิทยาการวิศาลศิลป์ / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ
Call No. : PL4200.5 ส462 2559
Publisher : กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559
Published Date :
Page : 254 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000004238 สหวิทยาการวิศาลศิลป์ / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ 001839 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162783333 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
082 a : DC 
PL4200.5 ส462 2559 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาวรรณคดี 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
สหวิทยาการวิศาลศิลป์ / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ฉลองรัชเฉลิมนครกรองอักษรเทิดราชา” : สหวิทยาการวิศาลศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายนพุทธศักราช 2559 จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรีและคณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 9กันยายน พุทธศักราช 2559 เวลา 8.30-17.00 น. ณห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
พุทธเลิศหล้านภาลัย,--พระบาทสมเด็จพระ,--2310-2367--การวิจารณ์และการตีความ 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.