ศิลปะและสังคม / วิรุณ ตั้งเจริญ.
Call No. : N7321 ว696ศ 2548
Publisher : กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว, 2548.
Published Date :
Page : 272 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000001562 ศิลปะและสังคม / วิรุณ ตั้งเจริญ. 000055 On shelf  Login 
1000001563 ศิลปะและสังคม / วิรุณ ตั้งเจริญ. ฉ.5(000059) On shelf  Login 
1000001564 ศิลปะและสังคม / วิรุณ ตั้งเจริญ. ฉ.4(000058) On shelf  Login 
1000001565 ศิลปะและสังคม / วิรุณ ตั้งเจริญ. ฉ.3(000057) On shelf  Login 
1000001566 ศิลปะและสังคม / วิรุณ ตั้งเจริญ. ฉ.2(000056) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9749323211 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
N7321 ว696ศ 2548 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ศิลปะและสังคม / วิรุณ ตั้งเจริญ. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว, 2548. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
272 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
Contents: พัฒนาการศิลปกรรม : กระแสศิลปะต้นกรุงรัตนโกสินทร์ -- "เพาะช่าง"สถาบันศิลปะที่สร้างดุลยภาพระหว่างตะวันตกและไทย --ความเป็นมาและสภาพของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย --งานวิชาการและการค้นคว้าวิจัยทางด้านทัศนศิลป์ในสังคมไทย --องค์กรบุกเบิกทางด้านศิลปกรรม -- กระแสศิลปะเพื่อชีวิตและสังคม --จิตรกรรมสีน้ำในประเทศไทย -- พัฒนาการจิตรกรรมภูมิทัศน์. 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.