หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู
Call No. : 371.33 จ ห
Publisher : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Published Date : 2560/พิมพ์ครั้งที่ 1
Page : 241;26
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status
1100009713 หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู 57670 On shelf  Login 
1100009714 หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู 57671 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740336006 
020 c : Price 
310 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
กรุงเทพฯ 
041 a : ภาษา 
ไทย 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
371.33 จ ห 
090 a : กำหนดเอง 
371.33 จ ห 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
2560/พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
241;26 
300 c : Size 
26 ซ.ม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.