พัฒนาการมหาวิทยาลัยและการวิจัยทัศนศิลป์--มหาวิทยาลัยกับการวิจัย--การวิจัยทัศนศิลป์--มหาวิทยาลัย การวิจัย และทัศนศิลป์--การค้นคว้าวิจัยศิลปกรรมศาสตร์--การวิจัยและพัฒนาสาขาทัศนศิลป์--หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย--การวิจัยทางด้านมนุษยดุริยางควิทยา--การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาดนตรี--ปัญหาการวิจัยและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัย.

Call No. : 700 ว663ท 2545
Publisher :
Published Date :
Page : 200
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
Barcode Title of Copy Status
B000380 ทัศนศิลปวิจัย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9741315597 
020 c : Price (ราคา) 
185 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
สันติศิริการพิมพ์ 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
700 ว663ท 2545 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ทัศนศิลปวิจัย 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
260 b : พิมพลักษณ์ 
 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
200 
300 c : Size 
21 ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
ปรับปรุงจากการวิจัยเรื่อง สถานภาพการวิจัยสาขาวิชาทัศนศิลป์ในประเทศไทย. 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
พัฒนาการมหาวิทยาลัยและการวิจัยทัศนศิลป์--มหาวิทยาลัยกับการวิจัย--การวิจัยทัศนศิลป์--มหาวิทยาลัย การวิจัย และทัศนศิลป์--การค้นคว้าวิจัยศิลปกรรมศาสตร์--การวิจัยและพัฒนาสาขาทัศนศิลป์--หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย--การวิจัยทางด้านมนุษยดุริยางควิทยา--การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาดนตรี--ปัญหาการวิจัยและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัย. 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.