150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร
Call No. : DS570.45 ห159 2556
Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556.
Published Date :
Page : 208 หน้า.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000003838 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร 001360 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162830778 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
DS570.45 ห159 2556 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
หนึ่งร้อยห้าสิบปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
208 หน้า. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
Contents: คำนำ -- พระประวัติ -- โครงการสัมมนาทางวิชาการเทิดพระเกียรติ --ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย --สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยหลังสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถึงปัจจุบัน -- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : ผู้วางรากฐานงานประวัติศาสตร์ไทย --ความรู้ ความคิด จากเอกสารส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- "นิทานโบราณคดี" พระนิพนธ์ที่สะท้อนมุมมองประวัติศาสตร์และโบราณคดี --เอกสารตรวจราชการหัวเมืองของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ :หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
ดำรงราชานุภาพ,--สมเด็จฯ กรมพระยา,--2405-2486--ประวัติ. 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.