การประมินโครงการ:แนวทางสู่การปฏิบัติ
Call No. : 001.4ส881ก
Publisher : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 7
Category : General
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Barcode Title of Copy Status
PB006975 การประมินโครงการ:แนวทางสู่การปฏิบัติ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789741330249 
082 a : DC 
001.4ส881ก 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การประมินโครงการ:แนวทางสู่การปฏิบัติ 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 7 
260 b : การพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
260 c : Date of publication, distribution, etc. 
2550 
300 b : Other physical details 
26 ซม. 
650 a : Subject 
945 p : Additional Fields 
240 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100000028 
945 p : Additional Fields 
240 
945 l : Additional Fields 
945 i : Additional Fields 
3100000029 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.