การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน
Call No. : 371.3 ป342ก
Publisher : กรุงเทพฯ: อี.เค.บุ๊คส์, 2551.
Published Date :
Page : 288 หน้า
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB022599 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน On shelf  Login 
PB022600 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ฉ.2 On shelf  Login 
PB022601 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ฉ.3 On shelf  Login 
PB022602 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ฉ.4 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789747640663 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
371.3 ป342ก 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ: อี.เค.บุ๊คส์, 2551. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
288 หน้า 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.