ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม.
Call No. : GT4878 ย411ป 2551
Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551.
Published Date :
Page : 39 หน้า : ภาพประกอบสี.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000001697 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. 000077 On shelf  Login 
1000001698 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.2(000078) On shelf  Login 
1000001699 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.3(000079) On shelf  Login 
1000001700 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.4(000080) On shelf  Login 
1000001701 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.5(000081) On shelf  Login 
1000001702 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.6(000082) On shelf  Login 
1000001703 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.7(000083) On shelf  Login 
1000001704 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.8(000084) On shelf  Login 
1000001705 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.9(000085) On shelf  Login 
1000001706 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.11(000087) On shelf  Login 
1000001707 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.12(000088) On shelf  Login 
1000001708 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.13(000089) On shelf  Login 
1000001709 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.14(000090) On shelf  Login 
1000001710 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.15(000091) On shelf  Login 
1000001711 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.16(000092) On shelf  Login 
1000001712 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.17(000093) On shelf  Login 
1000001713 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.18(000094) On shelf  Login 
1000001714 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.21(000097) On shelf  Login 
1000001715 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.19(000095) On shelf  Login 
1000001716 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.20(000096) On shelf  Login 
1000001737 ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. ฉ.10(000086) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789747103847 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
GT4878 ย411ป 2551 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ประเพณีสงกรานต์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
39 หน้า : ภาพประกอบสี. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.