หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 นที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2540
Call No. : 070.1ว ห
Publisher : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
Published Date : 2540 / พิมพ์ครั้งที่ 1
Page : 138 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status
1100009218 หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 นที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2540 29959 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9742684502 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
กรุงเทพฯ 
041 a : ภาษา 
ไทย 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
070.1ว ห 
090 a : กำหนดเอง 
070.1 ว ห 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
วิชาการ, กรม 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 นที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2540 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2540 หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
2540 / พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 b : การพิมพ์ 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
138 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. 
300 c : Size 
26 ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.