วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ประวัติวัดสุทธจินดาวรวิหาร ท้าวสุรนารี แมลงในวรรณคดี

Call No. : 089.95911 ท ว
Publisher : วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
Published Date : ม.ป.ป.
Page : 115 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฏศิลป
Barcode Title of Copy Status
1100009064 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11719 On shelf  Login 
1100009065 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11720 On shelf  Login 
1100009066 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11721 On shelf  Login 
1100009067 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11722 On shelf  Login 
1100009068 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11723 On shelf  Login 
1100009069 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11724 On shelf  Login 
1100009070 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11725 On shelf  Login 
1100009071 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11726 On shelf  Login 
1100009072 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11729 On shelf  Login 
1100009073 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11730 On shelf  Login 
1100009074 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11731 On shelf  Login 
1100009075 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11732 On shelf  Login 
1100009076 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11733 On shelf  Login 
1100009077 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11734 On shelf  Login 
1100009078 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11735 On shelf  Login 
1100009079 วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 11736 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
กรุงเทพฯ 
041 a : ภาษา 
ไทย 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
089.95911 ท ว 
090 a : กำหนดเอง 
089.95911 ท ว 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, วิทยาลัย 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
วารสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
ม.ป.ป. 
260 b : การพิมพ์ 
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
115 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. 
300 c : Size 
26 ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
ประวัติวัดสุทธจินดาวรวิหาร ท้าวสุรนารี แมลงในวรรณคดี 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.