รายงานองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2554 - 2555 / ธัณย์สิตา ธนนปุริมพัฒน์, บรรณาธิการ.
Call No. : N85 ร451 2555
Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2555.
Published Date :
Page : 165, [2] หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
Rating :
ห้องสมุด : ศูนย์รักษ์ศิลป์
Barcode Title of Copy Status
1000003897 รายงานองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2554 - 2555 / ธัณย์สิตา ธนนปุริมพัฒน์, บรรณาธิการ. 001364 On shelf  Login 
1000003898 รายงานองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2554 - 2555 / ธัณย์สิตา ธนนปุริมพัฒน์, บรรณาธิการ. ฉ.2(001365) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : เลขมาตรฐานหนังสือสากล (ISBN) 
9786165432870 
020 c : Price (ราคา) 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : เลขเรียกหนังสือระบบ LC 
 
082 a : เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ DC 
N85 ร451 2555 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก 
 
110 a : รายการหลักชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. 
111 a : รายการหลักชื่อการประชุม/สัมมนา 
 
130 a : รายการหลักชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
รายงานองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2554 - 2555 / ธัณย์สิตา ธนนปุริมพัฒน์, บรรณาธิการ. 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี2554 - 2555. 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
 
260 b : พิมพลักษณ์ 
กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2555. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
165, [2] หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพนธ์ 
 
505 a : สารบัญ 
Incomplete Contents: บทความวิชาการ ละครแห่งเรขาคณิตภาพพจน์ของวัตถุและการประดับ --ผลงานวิจัย การศึกษาผลงานนักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทยจากพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน -- ผลงานวิจัย ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักออกแบบไทยร่วมสมัย -- บทความวิชาการ คนพัทยาในเมืองภาพยนตร์มองผ่านแนวคิดหลังอาณานิคมและอาณานิคมใหม่ --ผลงานวิจัย การศึกษาประวัติศาสตร์ด้านภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยา --ผลงานวิจัย การทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ -- บทความวิชาการ ชีวิตของวรรณศิลป์คือสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นในภาพรวมของการหยั่งลึกทางศิลปะที่ต้องกลั่นออกมาจากหัวใจ -- ผลงานวิจัย งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัยการศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม -- บทความวิชาการ สวนผักย่านคลองมหาสวัสดิ์กับความทรงจำ --ผลงานวิจัย ศิลปะหุ่นปูนปั้น คุณค่าความหมายและการถ่ายทอดวิถีชุมชนกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพมงคล(หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดเทพมงคล) ตำบลมุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ -- ผลงานวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ลายฝ้าแถบลุ่มน้ำโขงกรณีศึกษาบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี --บทความวิชาการ ทิศทางของศิลปะร่วมสมัยทำอย่างไรให้เชื่อมโยงสู่ประชาชน-- ผลงานวิจัย ปัจจัยความสำเร็จที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทยกรณีศึกษาตลาดศิลปะร่วมสมัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา -- บทความวิชาการ เศรษฐศาสสตร์ของศิลปะร่วมสมัยหนทางที่ยาวไกลของวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย-- ผลงานวิจัย การศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2556 - 2560). 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.