สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แผนที่ -- ประวัติศาสตร์และตำนาน -- การเมืองการปกครอง -- เศรษฐกิจ -- ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ -- เมืองและสถานที่สำคัญ -- คนลาว -- การแต่งกายของคนลาว -- วัฒนธรรมการกิน -- เทศกาลงานประเพณี -- รู้จักประชาคมอาเซียน.

Call No. : 959.7 ว548ส 2555
Publisher :
Published Date : 2
Page : 196
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
Barcode Title of Copy Status
B000688 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160002276 
020 c : Price 
170 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
959.7 ว548ส 2555 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
260 b : การพิมพ์ 
 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
196 
300 c : Size 
21 ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
หนังสือชุดประชาคมอาเซียน 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
ชื่อเรื่องที่ปก: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
แผนที่ -- ประวัติศาสตร์และตำนาน -- การเมืองการปกครอง -- เศรษฐกิจ -- ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ -- เมืองและสถานที่สำคัญ -- คนลาว -- การแต่งกายของคนลาว -- วัฒนธรรมการกิน -- เทศกาลงานประเพณี -- รู้จักประชาคมอาเซียน. 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.