เรียนรู้จักขิมด้วยตนเอง
Call No. : 787.9 น619ร
Publisher : กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์, 2551.
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 5
Page : 253 หน้า : โน้ต
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB023068 เรียนรู้จักขิมด้วยตนเอง ฉ.1 On shelf  Login 
PB023294 เรียนรู้จักขิมด้วยตนเอง ฉ.2 On shelf  Login 
PB025967 เรียนรู้จักขิมด้วยตนเอง ฉ.3 On shelf  Login 
PB025970 เรียนรู้จักขิมด้วยตนเอง ฉ.4 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740320852 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
787.9 น619ร 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
เรียนรู้จักขิมด้วยตนเอง 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 5 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์, 2551. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
253 หน้า : โน้ต 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.