การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
Call No. : 391.009593 อ893ก
Publisher : กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547.
Published Date : พิมพ์ครั้งที่ 2
Page : 296 หน้า
Rating :
ห้องสมุด : วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
Barcode Title of Copy Status
PB023128 การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ ฉ.1 On shelf  Login 
PB029128 การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ ฉ.3 On shelf  Login 
PB029184 การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ ฉ.4 On shelf  Login 
PB029185 การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ ฉ.5 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9747383748 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
391.009593 อ893ก 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
พิมพ์ครั้งที่ 2 
260 b : การพิมพ์ 
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547. 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
296 หน้า 
300 c : Size 
 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.