ศิลปะการแสดงของไทย

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของไทย (The Thai Performing Arts) ที่เคยแสดงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันหาชมได้ยาก ประกอบด้วย การรำและระบำต่างๆ ศิลปะการต่อสู้ดาบสองมือ หนังใหญ่หรือโขนสด ละครชาตรี เต้นกำรำเคียว การรำกลองยาว การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนดาบ ฟ้อนเทียนละครซอการแสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หนังตะลุงอีสาน หมอลำ เพลงโคราช เรือมอันเร การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ เช่น โนรา หนังตะลุง ซัมเปง รองเง็ง ตลอดจนเครื่องดนตรีของไทย เช่น วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงเครื่องสาย วงมโหรีและวงดุริยางศ์ไทย เป็นต้น

Call No. : 795.319593 พ199ศ
Publisher :
Published Date : 1
Page : 138
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
Barcode Title of Copy Status
PB023159 ศิลปะการแสดงของไทย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
97471024683 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
795.319593 พ199ศ 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
ศิลปะการแสดงของไทย 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
260 b : การพิมพ์ 
 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
138 
300 c : Size 
30 ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของไทย (The Thai Performing Arts) ที่เคยแสดงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันหาชมได้ยาก ประกอบด้วย การรำและระบำต่างๆ ศิลปะการต่อสู้ดาบสองมือ หนังใหญ่หรือโขนสด ละครชาตรี เต้นกำรำเคียว การรำกลองยาว การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนดาบ ฟ้อนเทียนละครซอการแสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หนังตะลุงอีสาน หมอลำ เพลงโคราช เรือมอันเร การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ เช่น โนรา หนังตะลุง ซัมเปง รองเง็ง ตลอดจนเครื่องดนตรีของไทย เช่น วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงเครื่องสาย วงมโหรีและวงดุริยางศ์ไทย เป็นต้น 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.