รวมงานนิพนธ์ของ นายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร

รวมความรู้เกี่ยวกับนาฏดุริยางคศิลป์ไทยซึ่งนายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ เป็นผู้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำนาฏศิลป์ และการประพันธ์เพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับละครหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๗ ความสำคัญของหัวโขน หนังใหญ่ นาฏศัพท์ ภาพลายเส้นรำแม่บทและคำอธิบายประกอบท่ารำ การรำตระนาฏราช รำโปรยดอกไม้ การฟ้อนรำในพระราชพิธี และบทประพันธ์ คำร้อง ทำนองและโน้ตเพลง พร้อมภาคผนวกประวัตินายอาคม สายาคม

Call No. : 793.3209593 ก095ร
Publisher : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)
Published Date : 2
Page : 408
Rating :
ห้องสมุด : คณะศิลปนาฎดุริยางศ์
Barcode Title of Copy Status
PB023223 รวมงานนิพนธ์ของ นายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
974-417-511-7 
020 c : Price 
 
040 a : แหล่งผลิต (Resource) 
 
041 a : ภาษา 
 
050 a : LC 
 
082 a : DC 
793.3209593 ก095ร 
090 a : กำหนดเอง 
 
100 a : ผู้แต่ง (Author) 
110 a : ผู้แต่ง (นิติบุคคล) 
 
111 a : ชื่อการประชุม 
 
130 a : ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง (Title) 
รวมงานนิพนธ์ของ นายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ กรมศิลปากร 
246 a : ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
 
250 a : แจ้งการพิมพ์ / ครั้งที่พิมพ์ (Edition) 
260 b : การพิมพ์ 
รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) 
300 a : ลักษณะกายภาพ 
408 
300 c : Size 
26 ซม. 
490 a : ชื่อชุด 
 
500 a : หมายเหตุทั่วไป 
 
502 a : หมายเหตุวิทยานิพน์ 
 
505 a : สารบัญ 
 
520 a : เรื่องย่อ (Description) 
รวมความรู้เกี่ยวกับนาฏดุริยางคศิลป์ไทยซึ่งนายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ เป็นผู้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำนาฏศิลป์ และการประพันธ์เพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับละครหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๗ ความสำคัญของหัวโขน หนังใหญ่ นาฏศัพท์ ภาพลายเส้นรำแม่บทและคำอธิบายประกอบท่ารำ การรำตระนาฏราช รำโปรยดอกไม้ การฟ้อนรำในพระราชพิธี และบทประพันธ์ คำร้อง ทำนองและโน้ตเพลง พร้อมภาคผนวกประวัตินายอาคม สายาคม 
600 a : หัวเรื่อง - ชื่อบุคคล 
 
610 a : หัวเรื่อง - ชื่อนิติบุคคล 
 
611 a : หัวเรื่อง - ชื่อการประชุม 
 
650 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - หัวเรื่องทั่วไป 
651 a : รายการเพิ่มหัวเรื่อง - ชื่อภูมิศาสตร์ 
 
700 a : รายการเพิ่ม - ชื่อบุคคล 
 
710 a : รายการเพิ่ม - ชื่อนิติบุคคล 
 
711 a : รายการเพิ่ม - ขื่อการประชุม 
 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.